Verzekeringsgeneeskundige protocollen

De verzekeringsgeneeskundige protocollen zijn bedoeld ter ondersteuning van de verzekeringsgeneeskundige beoordeling en worden uitgebracht op verzoek van de minister van SZW. Ze worden opgesteld door een commissie van de Gezondheidsraad, in aansluiting op bestaande evidence based curatieve en bedrijfsgeneeskundige richtlijnen.
 
In artikel 2 van de Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten van 31 januari 2006, Stcrt. 2006, 33, is het toepassingsbereik van de verzekeringsgeneeskundige protocollen bepaald. Deze protocollen vinden toepassing bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in de WAJONG, WAZ of WAO of volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in de Wet WIA. Deze protocollen zijn echter niet van toepassing bij een Ziektewet-beoordeling.

Bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid maakt de verzekeringsarts als hulpmiddel gebruik van de in onderstaande verzekeringsgeneeskundige protocollen vastgelegde wetenschappelijke inzichten.

Overzicht verzekeringsgeneeskundige protocollen:
1. Aspecifieke lage rugpijn
2. Myocardinfarct
3. Overspanning
4. Depressieve stoornis
5. Angststoornissen
6. Borstkanker
7. Beroerte
8. Chronische-vermoeidheidssyndroom
9. Lumbosacraal radiculair syndroom
10. COPD
11. Chronisch hartfalen
12. Whiplash
13. Schizofrenie
14. Chronische schouderklachten
15. Artrose heup/knie
16. Reumatoïde
17. Borderline persoonlijkheidsstoornis
18. Darmkanker
19. Chronische nierschade
20. Diabetes mellitus 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com