Sociale Wetgeving

Kennis van de Sociale Zekerheid Wetgeving is essentieel voor het bewust worden van de kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. De wetgeving op dit terrein is echter complex en voortdurend aan (politieke) verandering onderhevig. De kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen enorm oplopen. Om de mogelijkheden tot kostenreductie te kunnen benutten, is een actueel kennisniveau vereist. Er komen steeds meer wettelijke regelingen omtrent verzuim en arbeidsongeschiktheid. Zoals de recente modernisering van de Ziektewet. Dit is bij uitstek het terrein van professionele dienstverleners zoals OHC.  

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com