Privacy Statement

Persoonlijke gegevens dienen in alle gevallen persoonlijk te blijven. Bescherming van privacy wordt in het speelveld van arbeidsongeschiktheid steeds belangrijker, ook vanwege de toenemende en nadrukkelijker aanwezigheid van diverse belanghebbende partijen. Zoals zorgverzekeraars, sociale verzekering, overheidsinstanties etc. Nederland kent uitgebreide privacywetgeving. Bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen of diegenen die werken onder hun verantwoordelijkheid (bijv. arboverpleegkundigen) zijn gehouden aan de richtlijnen van het professioneel statuut. Privacy gevoelige informatie dient zonder uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de betrokkene(n) nooit aan derden te worden verstrekt.

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com