Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is medisch onderzoek zonder dat de deelnemende werknemer een concrete gezondheidsklacht heeft of indicatie bestaat voor een gezondheidsrisico of gezondheidsprobleem.

Kernpunt van de richtlijn is dat het bij preventief medisch onderzoek moet gaan om 'gerichte opsporing', waarbij het nut van het onderzoek moet opwegen tegen de mogelijke fysieke en psychische nadelen. De aanbieder of uitvoerder van het onderzoek moet ook afspraken hebben gemaakt met gekwalificeerde deskundigen voor eventuele doorverwijzing indien de onderzoeksresultaten hiervoor aanleiding geven. 

​Meer informatie: u kunt de richtlijn downloaden op www.knmg.nl/pmo

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com