Nieuws

Verstandige keuzes medische testen en behandelingen | 09/12/2016 - 11:29

Op de ‘Beter niet doen’-lijst staan 1366 niet-effectieve medische handelingen. Er zijn interventies die geen gezondheidswinst opleveren, zelfs schade kunnen veroorzaken of alleen voor specifieke groepen patiënten werken. Regelmatig is enige terughoudendheid beter zoals geformuleerd is in het programma 'Verstandige keuzes" (http://www.demedischspecialist.nl/onderwerp/verstandige-keuzes). Verstandige Keuzes zijn...

Basiscontract met de arbodienstverlener | 16/05/2015 - 13:21

Met een nieuw ‘basiscontract’ voor de bedrijfsarts komen er (wettelijke) minimumgaranties voor de arbodienstverlening door een gecertificeerde arbodienst of zelfstandig bedrijfsarts. Dat schrijft minister Lodewijk Asscher van Sociale zaken en Werkgelegenheid in de Kamerbrief over het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

Het nieuwe basiscontract moet in...

Ook na SER advies geen zekerheid voor bedrijfsartsen | 27/09/2014 - 12:47

Na een jaar onderhandelen hebben werkgeversorganisaties en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) geen akkoord kunnen bereiken over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. De vakcentrales willen scheiding van verzuimbegeleiding en preventie en werkgeversorganisaties houden vast aan het eigen regie model. In de huidige situatie kan de werkgever een contract afsluiten met een bedrijfsarts of arbodienst. Wel bestaat overeenstemming over de einddoelen: betere toegang voor zzp’ers en...

Wijziging bedrijfsgezondheidszorg op handen | 21/02/2014 - 11:16

Naar verwachting zal de Sociaal_Economische Raad (SER) begin mei 2014 Minister Ascher van Sociale Zaken adviseren over de toekomst van de bedrijfsgezondheidszorg. Na de liberalisering van de arbeidsmarkt in 2005 kunnen werkgevers kiezen tussen klassiek arbodienstverlening en een maatwerkregeling (met een verzuimbedrijf en/of geregistreerde bedrijfsarts). De toegankelijkheid tot de bedrijfsarts is op dit moment onvoldoende gegarandeerd, o.a. voor de groeiende groep ZZP’ers. Er is bovendien...

Multidisciplinaire richtlijn Preventief Medisch Onderzoek | 22/06/2013 - 22:05

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is medisch onderzoek zonder dat de deelnemende werknemer een concrete gezondheidsklacht heeft of indicatie bestaat voor een gezondheidsrisico of gezondheidsprobleem.

Kernpunt van de richtlijn is dat het bij preventief medisch onderzoek moet gaan om 'gerichte opsporing', waarbij het nut van het onderzoek moet opwegen tegen de mogelijke fysieke en psychische nadelen. De aanbieder of uitvoerder van het onderzoek moet ook afspraken hebben gemaakt met...

DSM-5 introduceert 'somatic symptom disorder' voor SOLK klachten | 13/06/2013 - 20:51

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn niet objectiveerbare klachten zoals onbegrepen moeheid, malaise klachten, pijn, maag-darm problemen en neurologisch aandoende symptomen. Ook functionele syndromen worden regelmatig gezien en behandeld als SOLK klachten zoals fibromyalgie, het chronisch vermoeidheid syndroom (CVS) en prikkelbaar darm syndroom (IBS). In het algemeen geldt dat bij een derde van de klachten die bij huisarts of specialist worden gemeld geen...

Modernisering Ziektewet 2013 | 25/03/2013 - 15:58

De Ziektewet fungeert als ‘vangnet’ voor personen die geen werkgever (meer) hebben bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of gebrek. Dit geldt dus ook voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd dat afloopt tijdens de arbeidsongeschiktheidsperiode of zieke werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd is beëindigd. Voor werknemers met een vast dienstverband geldt dat de werkgever 104 weken loondoorbetalingsplicht heeft bij ziekte.

De zogenaamde 'vangnetters'...

Tekort aan bedrijfsartsen | 25/03/2013 - 15:33

Op dit moment zijn ca 1950 bedrijfsartsen actief in Nederland. De grootste groep werkt in loondienstverband en een deel van deze artsen werkt als zelfstandige bedrijfsarts. De instroom van nieuwe geregistreerde bedrijfsartsen is zeer beperkt, in 2011 hebben zich slechts 11 kandidaten aangemeld voor de opleiding. Voor registratie dient een vierjarige opleiding gevolgd te worden waarvan de opleidingskosten ca € 40.000 bedraagt. Alleen na volgen van de opleiding mag de titel bedrijfsarts...

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com