IVA bezwaar en beroep procedures

Werkgevers mogen sinds 2007 bij de uitvoering van de WGA kiezen voor private verzekeraars (de werkgever wordt dan eigen risicodrager voor de WGA) of aangesloten bij UWV blijven. De periode van eigen risico dragen is totaal 10 jaar. Eigen risicodragers voor de WGA zijn gedurende deze periode verantwoordelijk voor de re-integratie van werknemers. Het UWV blijft ook voor eigen risicodragers verantwoordelijk voor wettelijke of professionele (her)keuringen en claimbeoordeling.

Alleen personen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn komen in aanmerking voor een IVA uitkering. Duurzame arbeidsongeschiktheid is een langdurige arbeidsbeperking waarbij binnen een periode van 5 jaar geen reële mogelijkheden tot herstel meer verwacht worden. 

Op basis van artikel 48 WIA (Later ontstaan van een recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering) kan een WGA uitkering zonder wachttijd worden omgezet in een IVA uitkering op het moment dat de (ex) werknemer wel volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is. Recht op IVA kan zowel op verzekeringsgeneeskundige als arbeidsdeskundige gronden door UWV worden vastgesteld. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com