In bezwaar en beroep bij UWV

De potentiële schadelast voor werkgevers is sterk toegenomen sinds de invoering van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en met name geldt dit bij instroom van een zieke werknemer in de Werkhervattingsregeling Arbeidsgeschikten (WGA). Bezwaar en beroep procedures bij UWV verlopen regelmatig nadelig voor werkgevers vanwege het ontbreken of onvoldoende (medische) onderbouwing van nieuwe medische feiten of omstandigheden.
OHC beschikt inmiddels over uitgebreide expertise op het gebied van medisch inhoudelijke argumentatie van arbeids(on)geschiktheid in bezwaar- en beroepszaken bij UWV. Bijvoorbeeld in geval van toekenning 80-100% WGA in plaats van IVA of bij een loonsanctie (onvoldoende re-integratie inspanningen of onvoldoende loonwaarde bij einde eerste ziektejaar). In eerste instantie kunnen wij daarvoor een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Desgewenst kunnen wij de opdrachtgever vertegenwoordigen als arts-gemachtigde tijdens hoorzitting(en) van UWV. 

OHC kan tevens Eigen Risico Dragers voor de WGA adviseren inzake herbeoordelingsaanvragen bij UWV (in geval van toegenomen of afgenomen arbeidsongeschiktheid).

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com