Registratie Richtlijnen Beroepsziekten

De basis voor dit document wordt gevormd door de ‘Information Notices on Diagnosis of Occupational Diseases’, opgesteld door een commissie van de Europese Commissie. Dit ‘expert committee’ had als opdracht medische richtlijnen op te stellen voor de registratie van aandoeningen, die genoemd worden in Bijlage I van de Europese lijst van beroepsziekten (90/326/EEC) (OJ L 160, 26. 6. 1990, p. 39) (zie Bijlage).

De Information Notices zijn door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten vertaald en met de hulp van een aantal Nederlandse deskundigen bewerkt tot de navolgende ‘registratie-richtlijnen’. De opstellers van dit document zijn deze deskundigen, medisch specialisten en blootstellingsdes- kundigen, zeer erkentelijk voor hun onmisbare bijdrage.

De registratie-richtlijnen geven informatie met betrekking tot het causale verband tussen aandoeningen en blootstellingen in het werk en hebben tot doel de registratie te stimuleren en uniformeren.

Ten behoeve van deze registratie zijn, om tot operationele richtlijnen te komen, op vrij arbitraire wijze criteria met betrekking tot het klinisch beeld en de blootstelling vastgesteld, die niet in de oorspronkelijke Information Notices voorkomen. De wetenschappelijke onderbouwing van deze criteria is onvoldoende om in juridische procedures gebruikt te kunnen worden. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com