STECR Werkwijze Arbeidsconflicten (2001)

Het Platform Reïntegratie (STECR) heeft als doel recente en relevante kennis op het gebied van arbeidsreïntegratie te bundelen en toegankelijk te maken voor arboprofessionals. Daarbij maakt zij onder andere gebruik van zogenaamde Kenniskringen.

Een Kenniskring is een netwerk van maximaal vijftien arboprofessionals, afkomstig uit verschillende BOA-gelieerde arbodiensten, die gedurende een jaar regelmatig bijeenkomen om kennis en ervaring over een bepaald thema of onderwerp uit te wisselen. Daarnaast maken de Kenniskringen ook gebruik van externe kennisbronnen zoals literatuurstudies, gesprekken met experts uit wetenschap en praktijk, casestudies, dossieronderzoek en good practices die gepubliceerd worden op de website van STECR. Dit alles resulteert in een Werkwijzer waarin wordt beschreven wat naar het oordeel van de Kenniskring succesvolle reïntegratiemethoden zijn. Uiteraard is een Werkwijzer een combinatie van state- of-the-art-kennis en de mening van de Kenniskring over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van die kennis binnen de context van de arbodienst. Via de website van STECR kan gediscussieerd worden over de Werkwijzer. Op deze manier hoopt STECR de uitwisseling van kennis en kunde van arbeidsreïntegratie te ver- gemakkelijken, de kwaliteit van de reïntegratie te verbeteren en de ontwikkeling van nieuwe methodieken te stimuleren. 

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com