Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze site met de uiterste zorg is samengesteld, sluit OHC bv iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

De gebruikers van de website van OHC bv doen dat geheel op eigen risico. OHC bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens hem verschafte informatie.

De website van OHC bv bevat hyperlinks naar andere websites. Deze sites van derden bevatten informatie vervaardigd, gepubliceerd, onderhouden of anderszins op het Internet gebracht door individuen, instellingen of bedrijven die geen enkele binding hebben met OHC bv. OHC bv heeft dan ook geen enkele invloed op de inhoud van deze sites en de aanwezigheid van een hyperlink op de website van OHC bv impliceert dan ook geen goedkeuring van OHC bv van de inhoud van deze websites noch een uitspraak aangaande de juistheid van de aangeboden informatie.

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com