Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door een bacterie: Borrelia Burgdorfi die door besmette teken wordt overgedragen. Patiënten met de ziekte van Lyme  presenteren zich met veel verschillende ziektebeelden. Ook zijn er patiënten waarbij de diagnose niet kan worden vastgesteld maar die zelf wel hun ziektebeeld relateren aan de ziekte van Lyme.
Het meest kenmerkende symptoom is een zich vaak ringvormig uitbreidende, roodkleurige uitslag van de huid. Dit noemt men Erythema Migrans. De aandoening kan gewrichten (lyme-artritis), het zenuwstelsel (neuroborreliose) of hartspier (lyme-carditis) aantasten en kan in dat geval een ernstig beloop krijgen. Bij late Lyme klachten wordt vaak een donkerrode of paarse verkleuring van de huid gezien (acrodermatitis chronica atrophicans). Vaak komen minder specifieke klachten voor zoals hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. Ongeveer 3% van de door een besmette teek gebeten personen krijgen de ziekte van Lyme. Daarbij blijft ook nog eens in 80% van de gevallen de ziekte beperkt tot uitsluitend het optreden van erythema migrans.

De diagnostiek van de ziekte van Lyme is gecompliceerd. Bij vroege infectie is de sensitiviteit van serologisch onderzoek laag waardoor de infectie gemist kan worden. Antistoffen zijn pas na twee of acht weken na infectie goed meetbaar. Deze antistoffen blijven daarna lang aantoonbaar zodat niet met zekerheid een actieve infectie kan worden vastgesteld. Bij de classificatie van Lyme ziekte is het klinische beeld doorslaggevend. Het laboratorium onderzoek kent feitelijk geen echte gouden standaard. De eerste keuze voor serologisch onderzoek is de Enzym Immuno Assay (EIA), eventueel aangevuld met een Western Blot test (WB). Hiermee wordt echter niet de ziekte activiteit of infectie aangetoond. Met andere woorden seropositiviteit alleen wijst niet op een actieve infectie. Bij werkenden in een "groene omgeving” worden namelijk hoge percentages seropositieven aangetroffen die in de meeste gevallen meerdere infecties met de Borrelia bacterie hebben doorgemaakt maar zonder ziekte symptomen.  

Adres

OHC BV
Postbus 9191
3007 AD Rotterdam
06 23234030
ohcbv@outlook.com